Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Thái Và Biện Pháp Phòng Chống Sâu Xanh Helicoverpa Armigera

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Mar 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Thái Và Biện Pháp Phòng Chống Sâu Xanh Helicoverpa Armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Đục Bắp Ngô Tại Hà Nội, Việt Nam Và Viêng Chăn, Lào
  Điều tra xác định thành phần sâu hại cánh vảy (Lepidoptera) trên ngô tại Việt Nam và Lào năm 2017- 2019. Xác định vị trí số lượng và sự chu chuyển của sâu xanh tại vùng nghiên cứu.
  Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của sâu xanh H. armigera trên cây ngô.
  Khảo nghiệm một số biện pháp phòng chống sâu xanh hại ngô tại Viêng Chăn, Lào đạt hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Dung, PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang
  • Tác giả: Hatsada VIRACHACK
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=36586
  https://drive.google.com/uc?id=18571kDx_U42E8u0ell1hLhzYOE_ENHW-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page