Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Chụp Cắt Lớp Đa Dãy Ở Bệnh Nhân Suy Thận Mạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Thận Tiết Niệu' started by quanh.bv, Sep 15, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Điểm Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Chụp Cắt Lớp Đa Dãy Ở Bệnh Nhân Suy Thận Mạn Có Chỉ Định Điều Trị Thay Thế Thận
  Tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định thay thế thận là phổ biến và mức độ nặng nề:Tỷ lệ BN có biểu hiện hẹp ĐMV ý nghĩa: 54,6%; tỷ lệ nhánh hẹp: 41,9%; LAD cao nhất (80,5%); LM thấp nhất (2,6%). Tỷ lệ BN hẹp một, hai, ba và bốn nhánh lần lượt là 51,9%; 29,9%, 16,9%, và 1,3%. Tỷ lệ đoạn hẹp: 17,7%, đoạn gần (26,2%), đoạn giữa (39,5%), đoạn xa (19,3%). Tỷ lệ BN có biểu hiện vôi hóa: 63,1%, trong đó 50,6% CACS ≥ 100. Tỷ lệ BN có biểu hiện MXV: 90,8%; mảng hỗn hợp cao nhất (63,6%); kế đến mảng vữa (35,4%) mảng vôi thấp nhất (1,0%) Số nhánh, đoạn hẹp tương quan thuận mức độ vừa với CACS, mức độ chặt với MXV. CACS tương quan thuận mức độ chặt với MXV.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội thận tiết niệu
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Trung Vinh
  • Tác giả: Cao Tấn Phước
  • Số trang: 176
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=29557
  https://drive.google.com/uc?id=1WfWYVsNeMNr_AXGhAW-mTcPoEatDNefX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 27, 2019

Share This Page