Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đặc Điểm Và Ảnh Hưởng Đồ Mộc Cổ Điển Châu Âu Đến Đồ Mộc Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Mỹ Thuật Ứng Dụng' started by quanh.bv, Jun 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đồ mộc có lịch sử phát triển lâu dài theo sự phát triển của lịch sử thế giới, nó phản ánh được những thành tựu mà các thời đại lịch sử đã đạt được về mọi mặt. Phong cách đồ mộc là sự hội tụ của các đặc trưng quan trọng đó là sự văn minh về vật chất, văn minh về tinh thần của một quốc gia, một dân tộc. Sự hình thành và phát triển của phong cách mộc bị ảnh hưởng thời đại cũng như về khu vực, văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán, kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật.... Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về đồ mộc như nghiên cứu đồ mộc Châu Âu cổ điển, Đồ mộc Trung Quốc, Đồ mộc Nhật Bản.... Những nghiên cứu này tập trung vào đặc điểm tạo hình, hoa văn, văn hóa của đồ mộc.
  • Luận văn thạc sĩ mỹ thuật
  • Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh
  • Tác giả: Phạm Hoài Như
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2020
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14115
  https://drive.google.com/uc?id=1pTGv-L_1jtYXtTWlYZDAHDcGt5HWW63J
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page