Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Học Của Virus Lùn Lúa Cỏ (Rice Grassy Stunt Virus) Và Khả Năng Truyền Bệnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Mar 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Học Của Virus Lùn Lúa Cỏ (Rice Grassy Stunt Virus) Và Khả Năng Truyền Bệnh Qua Rầy Nâu (Nilaparvata Lugens Stal)
  Các kết quả nghiên cứu của luận án đã cung cấp các thông tin quan trọng như phương pháp thu thập, xác định được đặc tính sinh học của virus RGSV gây bệnh trên lúa ở ĐBSCL.
  Kết quả của luận án cũng xác định được mối quan hệ sinh học giữa RGSV và rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) trên lúa góp phần làm cơ sở khoa học cho công tác chẩn đoán, phát hiện và quản lý bệnh hại được tốt hơn tại ĐBSCL.
  Kết quả của luận án đánh giá được khả năng chống chịu của một số dòng/giống lúa ở ĐBSCL đối với RGSV trong việc sản xuất.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Dư và PGS. TS. Nguyễn Văn Huỳnh
  • Tác giả: Nguyễn Phú Dũng
  • Số trang: 162
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Cần Thơ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=36999
  https://drive.google.com/uc?id=1EJcm1qFOexlLtnjEvZJd3UPpjBT5bloS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page