Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đặc Trưng Sắt Điện Của Màng Micro-Nano BLT, PZT Chế Tạo Bằng Phương Pháp Dung Dịch

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Và Linh Kiện Nanô' started by quanh.bv, Aug 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đặc Trưng Sắt Điện Của Màng Micro-Nano BLT, PZT Chế Tạo Bằng Phương Pháp Dung Dịch Định Hướng Ứng Dụng Cho Bộ Nhớ Sắt Điện
  Bằng phương pháp dung dịch, đã chế tạo thành công các màng mỏng sắt điện (PZT, BLT), màng mỏng làm điện cực (LNO, Pt), màng mỏng làm kênh dẫn (ITO) với chất lượng màng tốt, không nứt gãy, độ lặp lại cao. Khảo sát một cách có hệ thống sự ảnh hưởng của chiều dày, nhiệt độ ủ và phương pháp ủ đến tính chất của từng lớp màng đó. Khảo sát ảnh hưởng của các lớp màng mỏng điện cực, màng mỏng kênh dẫn và các loại đế đến tính chất sắt điện của các màng mỏng sắt điện PZT.
  • Luận án tiến sĩ Vật liệu
  • Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Nguyên Quốc Trình; PSG. TS. Phạm Đức Thắng
  • Tác giả: Đỗ Hồng Minh
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://vnu.edu.vn/eng/?C2099/N23514/Thong-tin-LATS-cua-NCS-do-Hong-Minh.htm
   

Share This Page