Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Nhiễm Một Số Hợp Chất Dễ Nổ Họ Nitramin

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandanglv123, Jul 28, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Nhiễm Một Số Hợp Chất Dễ Nổ Họ Nitramin Ở Một Số Nhà Máy Công Nghiệp Quốc Phòng Và Đề Xuất Giải Pháp Cải Thiện
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, việc phát triển Công nghiệp Quốc phòng là một trong những xu hướng mới của sự phát triển đất nước. Các cơ sở quốc phòng sản xuất, gia công vật liệu nổ đang rất phát triển ở nước ta. Trong đó, thuốc nổ họ nitramin là một trong những loại thuốc nổ phá điển hình, được sử dụng rộng rãi với khối lượng lớn trong công nghiệp và quốc ph ng. Nước thải từ các khu vực sản xuất đạn dược, thuốc nổ này thường bị nhiễm chất thải độc hại là các hexogen (RDX), octogen (HMX), Tetryl thuộc họ nitramin. Tuy khối lượng các chất này trong nước thải là chưa nhiều nhưng mang tính độc hại cao đối với môi trường. Chúng là một trong những tác nhân gây ung thư và ảnh hưởng trực tiếp tới sức kh e cộng đồng khu vực xung quanh nguồn nước bị ô nhiễm. Tuy nhiên cho đến nay các công trình nghiên cứu về công nghệ xử lý các loại chất thải này đặc biệt là nước thải còn rất hạn chế.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Hoàng Xuân Cơ, TS. Nguyễn Hải Bằng
  • Tác giả: Hồ Thanh Nga
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62684
   

Share This Page