Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Dao Động Nền Đất Cực Đại Gây Ra Do Động Đất Khu Vực Thừa Thiên Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandanglv123, May 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Dao Động Nền Đất Cực Đại Gây Ra Do Động Đất Khu Vực Thừa Thiên Huế
  Thực hiện “Nghiên cứu đánh giá dao động nền đất cực đại gây ra do động đất khu vực Thừa Thiên Huế”. Phương pháp tất định được trình bày và áp dụng trong nghiên cứu này. Phương pháp tất định dựa trên cơ sở ban đầu là các mô hình nguồn động đất có thể gây ra các dao động nền mạnh trong khu vực Thừa Thiên Huế và lân cận; các đặc trưng địa chấn của các vùng nguồn như động đất cực đại có thể xảy ra trên mỗi vùng nguồn và độ sâu đến mặt phá huỷ của nguồn động đất, khoảng cách từ mỗi vùng nguồn đến vị trí cần quan tâm; và quy luật lan truyền chấn động tại khu vực nghiên cứu đã được xác định. Từ đó, các giá trị chấn động nền đất cực đại (cường độ chấn động cực đại Imax và gia tốc dao động nền cực đại amax) được tính toán tại các vị trí cần quan tâm trong khu vực nghiên cứu..
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ánh Dương PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hà Xuyên
  • Số trang: 63
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69803
  https://drive.google.com/uc?id=1nWkVZjfizXpBryiiM6nrAyi3-9hIceS-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page