Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Hoạt Động Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by nhandanglv123, Jul 28, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Hoạt Động Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu Của Thành Phố Đà Nẵng Và Khuyến Nghị Cần Thiết Cho Hoạt Động Cập Nhật
  Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới [5]. Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao gây ngập lụt, gây nhiễm mặn nguồn nước, là các tác nhân có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế-xã hội trong tương lai [7]. Do vậy con người cần có những hành động thiết thực để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu lên đời sống sinh hoạt. Trong đó có hai hướng giải quyết song song đó là giảm thiểu tác nhân gây biến đổi khí hậu, và ứng phó thích nghi với biến đổi khí hậu. Rất nhiều nhóm nghiên cứu của nhiều quốc gia khác nhau đã và đang tập trung tìm giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tác nhân gây biến đổi khí hậu [34] [36]. Tuy nhiên quá trình giảm thiểu tác nhân này chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, và cần nhiều thời gian trước khi có thể triển khai trên diện rộng. Trước khi quá trình giảm thiểu tác nhân thành công, biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực của nó lên đời sống con người vẫn liên tục diễn ra. Vì vậy, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu là vô cùng quan trọng và cấp thiết.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Nam
  • Tác giả: Nguyễn Khánh Toàn
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62663
   

Share This Page