Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Hợp Lý Các Giải Pháp Xây Dựng Nút Giao Khác Mức Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Đặc Biệt' started by quanh.bv, Jan 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Ý nghĩa khoa học của luận án: Luận án có ý nghĩa khoa học tốt trong việc đánh giá được tính hợp lý của các giải pháp công nghệ, đã xây dựng và đề xuất được mô hình đánh giá giải pháp xây dựng hợp lý ở nút giao khác mức tại TP. HCM theo bộ chỉ tiêu được lượng hoá, từ đó có thể đưa ra quyết định lựa chọn theo tiêu chí và mô hình đánh giá trên.
  - Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Mô hình đánh giá theo bộ chỉ tiêu được lượng hoá trong luận án có ý nghĩa thực tiễn cao vì có thể sử dụng ngay và kịp thời để đánh giá một số dự án mới xây dựng nút giao khác mức tại TP. HCM cũng như những dự án cụ thể đã được xây dựng nhằm xem xét tính hợp lý của chúng.
  • Luận án tiến sĩ Xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Viết Trung, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
  • Tác giả: Bùi Xuân Cường
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận tải 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=34539
  https://drive.google.com/uc?id=1fDw_IsxF4o4uFAUJYhwSOrB0kxyd-Bx-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 12, 2020

Share This Page