Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Nhận Thức Về Biến Đổi Khí Hậu Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by nhandanglv123, Jul 28, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Nhận Thức Về Biến Đổi Khí Hậu Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Mai Thúc Loan, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
  Biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ ngày một nhanh chóng và phức tạp hơn, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người. Đây cũng là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trên toàn cầu khi BĐKH gây ra một loạt những hệ quả khó lường như băng tan, nước biển dâng, hạn hán trên diện rộng, cường độ và tần suất lũ lụt và bão gia tăng…[39] Trong những năm qua, nhiều nơi trên thế giới đã phải gánh chịu những tác động tiêu cực của BĐKH, ảnh hưởng đến điều kiện KT - XH, và đặc biệt là tính mạng con người [33]. Để thích ứng với điều kiện khí hậu hiện nay, nhận thức về BĐKH là nền tảng cơ sở để con người ứng phó với BĐKH [34]. Cụ thể, công tác giáo dục, đào tạo và nhận thức của công chúng đã được quy định tại Điều 6 của Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu [40]. Việc này đã và đang kêu gọi chính phủ các nước xây dựng và thực hiện nhiệm vụ giáo dục cũng như xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH và ảnh hưởng của BĐKH nhằm đảm bảo sự tiếp cận của cộng đồng với các thông tin và thúc đẩy sự tham gia của xã hội trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh
  • Tác giả: Đỗ Vân Anh
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62657
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page