Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Tích Tụ Ruộng Đất Quy Mô Lớn Để Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Tích Tụ Ruộng Đất Quy Mô Lớn Để Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Hàng Hóa, Ứng Dụng Công Nghệ Cao Tại Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên
  Trong quá trình thực hiện giao đất nông nghiệp theo tinh thần của Nghị định 64/CP năm 1993 và Nghị định 85/1999/NĐ-CP, bên cạnh những thành quả quan trọng đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế, xã hội… còn tồn tại những bất cập, điển hình là tình trạng đất đai manh mún, khó áp dụng máy móc cơ giới hóa tăng chi phí sản xuất… Cụ thể cả nước có 75 triệu thửa đất, bình quân mỗi hộ có 6 - 8 thửa với khoảng 0,3 - 0,5 ha/hộ. Tuy nhiên khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thì đất đai manh mún nhỏ lẻ là một trở ngại cho sản xuất khó áp dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật, khó hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Vì vậy, tích tụ đất nông nghiệp là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Thái Thị Quỳnh Như
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hiền An
  • Số trang: 155
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93370
  https://nitroflare.com/view/02AA555ADAB2536
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page