Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu, Đánh Giá Tình Hình Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jun 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu, Đánh Giá Tình Hình Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất Cho Hộ Gia Đình, Cá Nhân Tại Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã nêu rõ: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Một trong những công cụ quan trọng của nhà nước để quản lý đất đai một cách có hiệu quả chính là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là GCN). Công tác này không chỉ đảm bảo sự thống nhất quản lý mà còn đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Thái Thị Quỳnh Như
  • Tác giả: Nguyễn Ánh Nguyệt
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88594
  https://drive.google.com/uc?id=1KqE518PTHOuFv0HngMj0ACuev90bF748
   

Share This Page