Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Hệ Thống Cấp Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Hệ Thống Cấp Nước Cho Chi Nhánh Cấp Nước Thị Xã Vĩnh Châu - Tỉnh Sóc Trăng
  Đối tượng nghiên cứu: điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội huyện Vĩnh Châu; mạng lưới truyền dẫn nước sạch đang hoạt động tại huyện Vĩnh Châu do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng quản lý. Phạm vi nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu của đề tài là Epanet ứng dụng phần mềm thủy lực để phục vụ quản lý, vận hành mạng cấp nước nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Châu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, mà cụ thể là thiết lập được một hệ thống có khả năng mô phỏng áp lực, lưu lượng nước. Từ kết quả mô phỏng phần mềm thủy lực đưa ra đề xuất giải pháp quản lý và mở rộng, phát triển mạng lưới cấp nước huyện Vĩnh Châu.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Thu Hà
  • Tác giả: Thạch Hoàng Linh
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000126&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1Bo3y0Bq68eE5uNWYBzJYLtDQRhrlNAJE
   

Share This Page