Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả, Quản Lý Hệ Thống Cấp Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả, Quản Lý Hệ Thống Cấp Nước Cho Chi Nhánh Cấp Nước Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
  Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của một quốc gia. Trong đó, hệ thống cấp nước góp phần quan trọng đối với đời sống và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Về thực trạng Chi nhánh cấp nước huyện Châu Thành là chi nhánh trực thuộc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, đang quản lý 12 trạm hệ cấp nước hiện tại các trạm hệ cấp nước đang hoạt động riêng lẻ, chiều dài tuyến ống là 136km, công suất thiết kế là 5.200m3, cung cấp cho hơn 13.000 hộ, đang hoạt động hết công suất, tỷ lệ thất thu, thất thoát vẫn còn cao trên 21%, các hệ cấp nước lên đến 50%.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
  • Người hướng dẫn: TS. Khương Thị Hải Yến
  • Tác giả: Trần Quốc Trung
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000140&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1wpb0-blcOU_eIXpagpNfKNsNnBhweAnP
   

Share This Page