Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Thi Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Lâm Học' started by quanh.bv, Jun 11, 2021 at 1:51 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Thi Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
  Chi trả dịch vụ môi trường rừng là một bộ phận của chi trả dịch vụ hệ sinh thái. Các hệ sinh thái này đã đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bao gồm: Nguyên liệu, lương thực, thực phẩm, dược liệu, du lịch sinh thái,... Trong đó: HST rừng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, rừng không chỉ cung cấp nguyên vật liệu như gỗ củi, lâm sản ngoài gỗ cho một số ngành sản xuất mà còn có khả năng hấp thụ cacbon, giảm thiểu biến đổi kh hậu giúp duy trì bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trên thế giới.
  • Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp,
  • Chuyên ngành Lâm học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Sỹ Doanh
  • Tác giả: Trần Phan Phú Vy
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2018
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12869
  https://drive.google.com/uc?id=1b2iD5Nps82G7GzvYZyYinKojANDqNZVF
   

Share This Page