Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Vận Hành Cho Hệ Thống Cấp Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Vận Hành Cho Hệ Thống Cấp Nước Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng
  Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm chuẩn hóa dần bộ máy tổ chức và cải cách cơ chế quản lý cho phù hợp cho thời kì đổi mới. Song trên thực tế, những mô hình quản lý và chính sách hiện hành liên quan đến vấn đề quyền sở hữu, những phát sinh trong quá trình cổ phần hóa, tính tự chủ và trách nhiệm của các Trung Tâm cấp nước vẫn chưa được hoàn thiện. Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của một quốc gia. Trong đó, hệ thống cấp nước góp phần quan trọng đối với đời sống và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù kết quả hoạt động của các trung tâm cấp nước được xem là khả quan nhưng vẫn chưa phát huy hết công suất, tỷ lệ thất thu, thất thoát vẫn còn cao.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
  • Người hướng dẫn: TS. Khương Thị Hải Yến
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Vinh
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000080&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1OdnxXHKVljyGYcZlFYwvNqz0TbTEubsm
   

Share This Page