Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Khai Thá Và Quản Lý Hệ Thống Cấp Nước Cụm Xã Yên Lộc - Yên Cường

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 25, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Khai Thá Và Quản Lý Hệ Thống Cấp Nước Cụm Xã Yên Lộc - Yên Cường Huyện Ý Yên , Tỉnh Nam Định
  Nước là một bộ phận quan trọng trong đời sống của con người. Từ lâu trong sinh tồn và phát triển tất cả mọi người dân đều phải sử dụng các phương thức cấp nước khác nhau phục vụ cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay rải rác trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn tồn tại một số công trình và những dấu tích từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Ngay sau ngày hoà bình lặp lại ở miền Bắc (1945), Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến vấn đề sức khoẻ và môi trường sống của nhân dân nói chung và ở nông thôn nói riêng. Từ năm 1960 ngành Y tế đã tuyên truyền vận động mạnh mẽ nhân dân xây dựng 3 công trình Giếng nước – Nhà tắm – Hố xí. Phong trào này nhanh chóng được triển khai trong phạm vi toàn quốc vào sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất (1975) và đạt được nhiều kết quả to lớn.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
  • Người hướng dẫn: TS. Khương Thị Hải Yến
  • Tác giả: Nguyễn Thị Liên
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000092&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1QUQX0y2j83Upd5GXcr-cAA_TF09FceEB
   

Share This Page