Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Mở Rộng Mạng Lưới Cấp Nước Huyện Cù Lao Dung, Kết Hợp Ứng Dụng Hệ Thống

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Mở Rộng Mạng Lưới Cấp Nước Huyện Cù Lao Dung, Kết Hợp Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Gis Quản Lý Mạng Lưới
  Nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của con người. Đặc biệt đối với vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Cù Lao Dung nói riêng thì đảm bảo nhu cầu nước sạch phục vụ cho các mục đích sử dụng sinh hoạt, sản xuất của người dân là rất cần thiết và cấp bách. Bên cạnh đó, thực hiện Tiêu chí 17 môi trường, trong đó chỉ tiêu 17.1 nông thôn mới tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia từ 65% là tiêu chí bắt buộc khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2-8-2016 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Thu Hà
  • Tác giả: Trần Minh Bình
  • Số trang: 145
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000134&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1F8p2ggn8ZWCcM8Nn5HM9Zd8vHQxAtPhW
   

Share This Page