Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Khả Năng Cấp Nước Mùa Kiệt Cho Hệ Thống Thủy Lợi Sông Nhuệ

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Khả Năng Cấp Nước Mùa Kiệt Cho Hệ Thống Thủy Lợi Sông Nhuệ Phù Hợp Với Các Phương Án Điều Hành Hệ Thống Hồ Thượng Nguồn
  Trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển kéo theo yêu cầu dùng nước của các ngành tăng lên, bên cạnh đó do sự biến đổi của thời tiết làm cho dòng chảy có xu thế giảm nhỏ, bên cạnh đó rất nhiều công trình ngăn nước đã được xây dựng ở thượng nguồn làm cho nguồn nước đến không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác dòng chảy mùa kiệt hiện tại và tương lai chịu tác động rất lớn do các hoạt động của con người gây ra đó là việc xây dựng các công trình điều tiết lấy nước cải tạo dòng chảy v.v...Ảnh hưởng của các công trình đến dòng chảy mùa kiệt phát triển mạnh nhất là từ thập kỷ 80 trở lại đây, đặc biệt là từ khi có hồ Hòa Bình đi vào vận hành khai thác.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Việt Hòa
  • Tác giả: Trần Quốc Lập
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002198&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page