Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Trại Giam Bền Vững - Nghiên Cứu Trường Hợp Trại Giam Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Bền Vững' started by quanh.bv, Oct 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Trại Giam Bền Vững - Nghiên Cứu Trường Hợp Trại Giam Quảng Ninh
  Giáo trình “Những vấn đề cơ bản về quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân” Trần Văn Hòa chủ biên năm 2012 [4] định nghĩa: “Trại giam là cơ quan thi hành án phạt tù, có chức năng tiếp nhận, tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo những người chấp hành án tù có thời hạn và tù chung thân (gọi chung là phạm nhân) theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an”.
  Dựa trên thực tế quản lý ở các trại giam hiện nay và dựa trên cách tiếp cận truyền thống của lý thuyết về sự phát triển bền vững là sự hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế - môi trường - xã hội - văn hóa, tác giả xây dựng khái niệm về quản lý trại giam bền vững bao gồm nhiều hoạt động từ việc đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng (ăn, ở, mặc); đảm bảo môi trường sống trại giam xanh, sạch, đẹp (không khí, đất, nước); đảm bảo quyền con người (được tôn trọng, được học tập, lao động, sản xuất, dạy nghề); thông qua các hoạt động đó để tiến hành giáo dục họ thành người có ích cho xã hội và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
  • Luận văn thạc sĩ Khoa học bền vững
  • Chuyên ngành Khoa học bền vững
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Đức Hải
  • Tác giả: Nguyễn Bằng Thủy
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068500&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page