Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Tổ Chức Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Phù Hợp Cho Thủ Đô Viên Chăn

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, May 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-18_15-39-56.png
  Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Tổ Chức Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Phù Hợp Cho Thủ Đô Viên Chăn, CHDCND Lào, Theo Hướng Tập Trung Kết Hợp Phân Tán
  Đề xuất được mô hình TN và XLNT phù hợp cho khu trung tâm TĐVC, CHDCND Lào, theo hướng kết hợp giữa tập trung và phân tán, với các giải pháp công nghệ phù hợp, trên cơ sở phân tích kinh tế - kỹ thuật và chi phí - lợi ích (CBA).
  Xác định được ngưỡng giá trị mật độ dân số là 635 hộ/km² làm ranh giới giữa khu vực có thể áp dụng mô hình TN và XLNT tập trung và phân tán theo điều kiện thực tiễn của TĐVC để có tỷ lệ BCR tối ưu: Khi mật độ dân số ≤ 635 hộ/km², áp dụng sơ đồ TN và XLNT tập trung kết hợp phân tán; Khi mật dân số > 635 hộ/km², áp dụng sơ đồ TN và XLNT tập trung.
  Đề xuất và lựa chọn được một số giải pháp công nghệ XLNT và quy trình đánh giá, lựa chọn mô hình TN và XLNT theo hướng kết hợp tập trung, phân tán phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực nghiên cứu thuộc TĐVC, bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí (kỹ thuật, tài chính, môi trường, xã hội và thể chế, quản lý và sự phù hợp với quy hoạch phát triển) và phân tích chi phí - lợi ích (CBA).
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Việt Anh
  • Tác giả: Xaignavong Langkone
  • Số trang: 343
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Xây dựng Hà Nội 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=41778
  https://drive.google.com/file/d/1Al0_nRBdk564EXrCZLqlF6bhWybq-OfY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page