Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Xử Lý Nước Thải Phân Tán Tại Khu Dân Cư Vĩnh Quang, Phường Đông Vĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Aug 12, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-12_2-35-21.png
  Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Xử Lý Nước Thải Phân Tán Tại Khu Dân Cư Vĩnh Quang, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, cùng với quá trình đô thị hoá diễn ra rất nhanh. Trong các vấn đề về môi trƣờng đô thị thì thoát nƣớc, XLNT và quản lý chất thải rắn là một trong những công việc hết sức quan trọng góp phần giảm thiểu những tiêu cực do quá trình đô thị hoá gây nên. Trong các đô thị và khu dân cƣ ở Việt Nam hiện nay, thoát nƣớc thải và XLNT vẫn còn là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Đầu tƣ cho lĩnh vực thoát nƣớc và XLNT tại các đô thị đòi hỏi số vốn lớn, chi phí quản lý vận hành hàng năm cũng rất tốn kém, vì vậy cần có những nghiên cứu đầy đủ về lĩnh vực này nhằm đƣa ra phƣơng án tối ƣu cho từng điều kiện cụ thể.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn: GS.TSKH. Trần Hữu Uyển
  • Tác giả: Hà Đức Thuận
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2013
  Link Download
  http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/handle/hau/590
  https://drive.google.com/file/d/19XZI7ofFQ8A3K0M-BQtj-0ErXNl74xEt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page