Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn Về Lấy Nước Của Các Trạm Bơm Dọc Sông Hồng

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 17, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn Về Lấy Nước Của Các Trạm Bơm Dọc Sông Hồng Về Mùa Kiệt
  Đồng bằng sông Hồng có định thành phố Việt Trì và máy kéo dài dọc biển Đông từ Ninh Bình đến Hải Phòng, bao gồm các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, với tổng diện tích tự nhiên là 1.250.000 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp 721.326 ha, diện tích đất canh tác 643.021 ha được tưới bởi các hệ thống thủy lợi lấy nước từ 2 hệ thống sông lớn đó là sông Hồng và sông Thái Bình, trong đó các trạm bơm lấy nước tưới từ hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình chiếm khoảng 60% các loại hình khai thác sử dụng nước trên hệ thống.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Dương Thanh Lượng
  • Tác giả: Đỗ Thị Quý
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/YEII24Q...set_number=000141&set_entry=002111&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page