Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Thực Thi Chính Sách Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 10, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Thực Thi Chính Sách Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải Công Nghiệp Của Các Làng Nghề Ở Tỉnh Bắc Ninh
  Nước thải nói chung và nước thải công nghiệp nói riêng đang là vấn đề nan giải của các nước đang phát triển cũng như Việt Nam. Một trong những khó khăn mà hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á phải đương đầu là làm thế nào để hạn chế, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm trong điều kiện của nền kinh tế cho phép. Nhiều quốc gia thiếu nguồn lực để thi hành luật chống ô nhiễm và ở nhiều nơi, người gây ô nhiễm ít hoặc không được khuyến khích đầu tư cho sản xuất sạch hơn hoặc thiếu kích thích để áp dụng công nghệ làm sạch ô nhiễm.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Nguyễn Trung Dũng
  • Tác giả: Trương Thị Hồng Hạnh
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2013
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001698&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page