Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Án Phân Bổ Tài Nguyên Nước Và Giải Pháp Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Dec 24, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Án Phân Bổ Tài Nguyên Nước Và Giải Pháp Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Cho Thành Phố Cần Thơ
  Nước là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, vùng, lãnh thổ. Tuy nhiên, thực tế có 97,5% lượng nước trên Thế giới là nước mặn và chúng hầu hết được chứa ở đại dương, có 2,5% lượng nước trên Thế giới là nước ngọt, trong đó: 70% là nằm trong tuyết và núi băng; 29,7% là nước ngầm, chỉ 0,3% lượng nước ngọt được chứa trong các hệ thống sông ngòi, hồ chứa và nguồn nước tự nhiên đã bị suy giảm và ô nhiễm làm giảm hiệu quả sử dụng nước. Đối với Thành phố cần Thơ, nước là một trong những nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, gắn liền với lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, an sinh xã hội và tương lai của Thành phố. Phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, khu dân cư tập trung, gia tăng cơ sở sản xuất, khu/cụm công nghiệp thì việc khai thác, sử dụng nước cũng gia tăng trong khi nguồn nước mặt, nước dưới đất là hữu hạn và đang chịu tác động của biến đổi khí hậu và của việc khai thác sử dụng nước ở thượng nguồn sông Mê Công.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Khắc Trí, TS. Nguyễn Nghĩa Hùng
  • Tác giả: Mai Việt Bảo
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2015
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/X82NIH5...set_number=000488&set_entry=000769&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page