Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Dịch Tễ Học Bệnh Dịch Tả Lợn Cổ Điển (Classical Swine Fever) Ở Lợn Tại Miền Bắc Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học Thú Y' started by quanh.bv, Jan 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Dịch Tễ Học Bệnh Dịch Tả Lợn Cổ Điển (Classical Swine Fever) Ở Lợn Tại Miền Bắc Việt Nam Giai Đoạn 2014-2017
  Giới thiệu về luận án:
  - Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh Dịch tả lợn giai đoạn 2014-2017 tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.
  - Nghiên cứu hiện tượng mang trùng và dung nạp miễn dịch của bệnh dịch tả lợn
  - Dịch tễ học phân tử của các chủng virus Dịch tả lợn phân lập được.
  Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận dự án:
  - Xác định được sự thay đổi về đặc điểm dịch tễ học của bệnh Dịch tả lợn trong tình hình hiện tại ở miền Bắc Việt Nam.
  - Xác định được sự mang trùng và hiện tượng Dung nạp miễn dịch ở đàn lợn tại miền bắc Việt Nam.
  - Nghiên cứu được đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus Dịch tả lợn ở miền Bắc Việt Nam
  • Luận án tiến sĩ Thú y
  • Chuyên ngành Dịch tễ học Thú y
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Lan, PGS.TS. Lê Văn Phan
  • Tác giả: Nguyễn Phục Hưng
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=34177
  https://drive.google.com/uc?id=1gvFlebz0KeQVCq-gFBacG2tF-QQwgjEU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page