Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Điều Khiển Bộ Khôi Phục Điện Áp Động (DVR) Để Bù Lõm Điện Áp Cho Phụ Tải Quan Trọng

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa' started by quanh.bv, Jun 17, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Điều Khiển Bộ Khôi Phục Điện Áp Động (DVR) Để Bù Lõm Điện Áp Cho Phụ Tải Quan Trọng Trong Xí Nghiệp Công Nghiệp
  1. Luận văn đã đề xuất cấu trúc điều khiển cho bộ khôi phục điện áp động (DVR), có thể áp dụng cho cả ba chiến lược bù lõm điện áp, bù khôi phục như trước khi xảy ra lõm, bù lõm đồng pha, hoặc bù tối ưu về tiêu tốn công suất (bù vượt pha). Hệ thống điều khiển vector, thực hiện trên hệ tọa độ đồng bộ 0dq và hệ tọa độ tĩnh 0αβ. Cấu trúc hai mạch vòng, mạch vòng dòng điện bên trong và mạch vòng điện áp bên ngoài, đảm bảo khả năng bù độc lập thành phần thứ tự thuận và thành phần thứ tự nghịch, đáp ứng được yêu cầu bù các lõm điện áp cân bằng, mất cân bằng một pha, hai pha, không phụ thuộc vào phụ tải. Hệ thống điều khiển đã cải thiện tốt hơn đặc tính động học của DVR trong bù lõm điện áp, thời gian tác động nhanh từ 0.002s đến 0.02s trong điều kiện tải định mức với độ sâu lõm điện áp thay đổi từ 10%Usđm đến 50%Usđm, không sai lệch tĩnh và hạn chế lượng quá điều chỉnh. Đảm bảo yêu cầu làm việc ổn định của DVR tương ứng với toàn dải thay đổi của phụ tải, dòng điện qua VSC được kiểm soát, đảm bảo bộ biến đổi không bị quá dòng trong trường hợp có sự biến động hoặc ngắn mạch phía tải.
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Liễn, TS. Trần Trọng Minh
  • Tác giả: Trần Duy Trinh
  • 151 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=18097

   

Share This Page