Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Định Giá Đất Ở Tại Đô Thị Theo Tiếp Cận Vị Thế - Chất Lượng, Áp Dụng Thử Nghiệm

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by admin, Apr 29, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-29_10-46-15.png
  Nghiên Cứu Định Giá Đất Ở Tại Đô Thị Theo Tiếp Cận Vị Thế - Chất Lượng, Áp Dụng Thử Nghiệm Tại Khu Vực Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
  Nghiên cứu tổng quan về giá trị, giá đất và định giá đất ở tại đô thị. Nghiên cứu nội dung và khả năng ứng dụng của lý thuyết Vị thế - Chất lượng để luận giải về giá trị của đất ở tại đô thị. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại đô thị dựa trên tích hợp các quan điểm phát triển bền vững, tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái và tiếp cận chất lượng cuộc sống đô thị. Xây dựng quy trình nhận dạng cực vị thế dựa trên lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất ở tại đô thị. Thử nghiệm thực tế tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cụ thể: nghiên cứu cấu hình không gian đô thị quận Cầu Giấy theo mạng lưới giao thông; nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại đô thị quận Cầu Giấy, nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế tại quận Cầu Giấy, từ đó ứng dụng trong định giá đất và địnhhướng giải pháp quản lý giá đất ở tại đô thị trên địa bàn Quận
  • Luận án tiến sĩ Quản lý đất đai
  • Chuyên ngành: Quản lý đất đai
  • Mã số: 9850103.01
  • Tác giả: Lê Phương Thúy
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Bình, TS. Hoàng Hữu Phê
  • 187 Trang
  • PDF-TRUE
  • Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên 2021
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/138223
  https://drive.google.com/file/d/16Cg7JWdwbsiiA4prFIf-xdjwUD_r1Mx1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page