Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Định Lượng Đồng Lợi Ích Của Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Trong Lĩnh Vực Giao Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by quanh.bv, Jun 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-11_3-38-14.png
  Nghiên Cứu Định Lượng Đồng Lợi Ích Của Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Công Cộng Ở Thành Phố Hà Nội
  Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động của con người đang trở thành một vấn đề có tính toàn cầu. Dướ i tác đô ̣ng củ a biến đổi khí hâ ̣u, các thiên tai có xu thế thay đổi mang tính cực đoan hơn, đang đe dọa sự sống của loài người trên Trái đất. Gần đây, hướng tiếp cận đồng lợi ích đã được đề cao trong vấn đề phát triển bền vững, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển, nơi phải đối mặt với các vấn đề về phát triển kinh tế, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Đồng lợi ích được đánh giá là cầu nối quan trọng trong vấn đề phát triển bền vững, liên kết giữa bảo vệ môi trường và phát triển giao thông công cộng.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: TS. Lương Quang Huy
  • Tác giả: Trần Đỗ Bảo Trung
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39414
  https://drive.google.com/file/d/1hPsaCIfvJe2aJJOlRVPKZNqXihTAB14p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page