Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Dự Tính Khí Hậu Và Khí Hậu Tương Tự Ở Khu Vực Đông Nam Á

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by quanh.bv, Nov 18, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  - Luận án đã đánh giá khả năng mô phỏng khí hậu bởi 6 mô hình khí hậu toàn cầu và sản phẩm chi tiết hoá động lực của chúng bằng mô hình khí hậu khu vực RegCM4.3 cho ĐNA và Việt Nam. Kết quả nhận được cho thấy sản phẩm tổ hợp phù hợp hơn với số liệu quan trắc.
  - Luận án đã xác định được công thức tính khoảng cách khí hậu trên cơ sở điều chỉnh công thức trước đây, trong đó có tính đến trọng số cho nhiệt độ và lượng mưa, trọng số cho sản phẩm tổ hợp. Qua đó các ngưỡng khí hậu tương tự phù hợp đã được xác định.
  - Luận án đã đưa ra được phân bố khí hậu tương tự ở các mức cao, thấp và khí hậu mới cho ĐNA và khí hậu biến mất cho Việt Nam theo hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Đức Thành, GS. TS. Phan Văn Tân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=35838
  https://drive.google.com/uc?id=1JOrn77OnFneP0L0vZvYFWThopP5euBeC
   

Share This Page