Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đứt Gãy Sông Hồng Khu Vực Sơn Tây Bằng Phương Pháp Đo Sâu Từ Telua

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandanglv123, Jun 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đứt Gãy Sông Hồng Khu Vực Sơn Tây Bằng Phương Pháp Đo Sâu Từ Telua
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân, việc nghiên cứu địa chất ở nước ta ngày càng đặt ra nhiệm vụ phong phú và phức tạp, không chỉ trên đất liền mà cả trên vùng biển rộng lớn. Để giải quyết tốt các nhiệm vụ đặt ra, cần áp dụng có hiệu quả các thành tựu mới của khoa học công nghệ, trong đó có các phương pháp địa vật lý. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ chế tạo máy (thiết bị ghi số, máy có độ ổn định và độ chính xác cao…), cùng sự tiến bộ nhảy vọt của công nghệ tin học và xử lý số liệu (rời rạc hóa tín hiệu, tự động hóa quá trình xử lý trên máy tính…) đã cho phép các phương pháp địa vật lý có những bước tiến mạnh mẽ.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Minh PGS. TS. Đỗ Đức Thanh
  • Tác giả: Đào Văn Quyền
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88609
  https://drive.google.com/uc?id=19gRMOmHkhkUUeQz-mC7gVmb1c7iB_GQX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page