Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Giá Trị Của Neutrophil Gelatinase - Associated - Lipocalin (NGAL) Trong Tiên Đoán

Discussion in 'Chuyên Ngành Tim Mạch' started by quanh.bv, Jan 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giá Trị Của Neutrophil Gelatinase - Associated - Lipocalin (NGAL) Trong Tiên Đoán Các Biến Cố Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Hội Chứng Vành Cấp
  Nghiên cứu tiến cứu được tiến hành tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9/2013 đến tháng 04/2017 trên 245 bệnh nhân hội chứng vành cấp nhập viện. Mẫu máu xét nghiệm NGAL được thu thập và xử lý theo quy trình xét nghiệm chuẩn. Bệnh nhân được theo dõi và đánh giá các biến cố tim mạch chính và tử vong do mọi nguyên nhân trong thời gian 6 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ NGAL máu có khả năng tiên đoán tử vong do mọi nguyên nhân (TVDMNN) và các biến cố tim mạch chính (BCTMC) ở thời điểm nội viện và 6 tháng sau ra viện. Nồng độ NGAL máu cao (>125 ng/mL) có giá trị tiên đoán TVDMNN, với HR = 1,38; khoảng tin cậy (KTC) 95% = 1,05 – 5,44; p = 0,048. Nồng độ NGAL máu cao (≥108 ng/mL) có giá trị tiên đoán các BCTMC, với HR = 1,83; KTC 95% = 1,06 – 4,37; p = 0,045. Kết hợp NGAL máu với thang điểm GRACE nội viện và 6 tháng có giá trị tiên đoán TVDMNN và BCTMC tăng lên.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Tim mạch
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Châu Ngọc Hoa
  • Tác giả: Trương Phi Hùng
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=33903
  https://drive.google.com/uc?id=1yp_S16WXxfyygfVdxPNYEBShTsESwtvo
   

Share This Page