Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Giá Trị Của Siêu Âm Hai Chiều, Siêu Âm Doppler, Chỉ Số Hiệu Suất Cơ Tim Và Chỉ Số Manning

Discussion in 'Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa' started by quanh.bv, Jun 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giá Trị Của Siêu Âm Hai Chiều, Siêu Âm Doppler, Chỉ Số Hiệu Suất Cơ Tim Và Chỉ Số Manning Trong Chẩn Đoán, Xử Trí Thai Kém Phát Triển
  Thai kém phát triển chiếm tỷ lệ 3 - 7 % trên tổng số trẻ mới sinh. Tỷ lệ này khác nhau giữa các quốc gia, dân số và chủng tộc. Thai kém phát triển là nguyên nhân của nhiều kết cục thai kỳ bất lợi. Quản lý thai kỳ kém phát triển nhằm có một chiến lược thích hợp trong chẩn đoán, xử trí thai kém phát triển vẫn là một trong những thách thức cho các nhà sản khoa. Hiện nay, ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đánh giá vai trò chỉ số hiệu suất cơ tim trong thai kỳ thai kém phát triển, có rất ít nghiên cứu phối hợp đồng thời giá trị của siêu âm doppler, chỉ số Manning trong chẩn đoán và xử trí thai kém phát triển.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Sản Phụ Khoa
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Văn Đức, GS. TS. Cao Ngọc Thành
  • Tác giả: Nguyễn Trần Thảo Nguyên
  • Số trang: 185
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y dược - Đại học Huế 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=35286
  https://drive.google.com/uc?id=15vnLI5SMxaX5iLU0NRA_4bgkfthg71KI
   
  Last edited: Jun 7, 2020

Share This Page