Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 10, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
  Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tại hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn cấp xã trong phạm vi cả nước giai đoạn 2010-2020 nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở, có những yêu cầu riêng đối với từng vùng sinh thái, vùng kinh tế - xã hội khác nhau.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Trung Dũng
  • Tác giả: Trương Thị Thanh Hoa
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2013
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001699&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page