Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Điều Tiết Nguồn Nước Trên Dòng Chính Sông Bưởi Trong Mùa Kiệt

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Điều Tiết Nguồn Nước Trên Dòng Chính Sông Bưởi Trong Mùa Kiệt, Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu
  Sông Bưởi là phụ lưu cấp I của sông Mã, với diện tích 1.633 km2, lưu vực sông nằm trải rộng trên địa bàn 3 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thúy của tỉnh Hòa Bình và 2 huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa. Dân số trên lưu vực tính đến năm 2010 là 409.756 người. Tiềm năng phát triển kinh tế trên lưu vực sông Bưởi rất phong phú: Nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch, thủy sản và khai khoáng... chính vì vậy yêu cầu đáp ứng về nguồn nước cũng rất đa dạng và có những đặc thù khác nhau giữa các ngành. Trong công tác phát triển thủy lợi, hiện nay toàn vùng đã xây dựng được gần 500 công trình cấp nước nhưng mới đáp ứng được trên 50% diện tích cần tưới.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Viết Ổn, TS. Nguyễn Văn Tuấn
  • Tác giả: Phạm Công Thành
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2013
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001641&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page