Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Kỹ Thuật Neo Trong Đất Để Gia Cường Ổn Định Mái Dốc. Ứng Dụng Xử Lý Mái Dốc Cốc

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jan 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Kỹ Thuật Neo Trong Đất Để Gia Cường Ổn Định Mái Dốc. Ứng Dụng Xử Lý Mái Dốc Cốc Pài - Xín Mần - Hà Giang
  Mái dốc công trình gồm mái dốc tự nhiên và mái dốc nhân tạo, mái dốc tự nhiên thường thấy như sườn đồi, núi... Mái dốc nhân tạo chẳng hạn mái đê, đập, mái ta luy đường, mái bờ kênh mương.v.v... Dù mái tự nhiên hay mái nhân tạo thì yêu cầu ổn định của hệ thống mái dốc là yêu cầu số một. Tức là mái dốc không bị phá hoại trượt. Thực tế giải pháp xử lý công trình hiện nay có nhiều giải pháp ổn định mái dốc công trình. Các giải pháp này phụ thuộc vào nhiều điều kiện xung quanh vì vậy mà mức độ ổn định cũng như giá thành xây dựng khác nhau nhiều.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Việt Hùng
  • Tác giả: Bùi Xuân Thức
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2014
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000466&set_entry=000001&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page