Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Điện Áp Trong Lưới Điện Phân Phối Thành Phố Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Điện-Điện Tử' started by quanh.bv, May 11, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Lưới điện phân phối hiện nay ở thành phố Thái Nguyên là lưới điện có điện áp dưới 110kV, sử dụng các cấp điện áp thông dụng như 35,22kV có trung tính cách ly, trung tính nối đất trực tiếp hoặc gián tiếp qua máy biến áp tạo trung tính hoặc cuộn dập hồ quang. Nguồn cấp cho các xuất tuyến phân phối chủ yếu do các trạm 110kV hoặc 220kV cung cấp. Lưới điện phân phối ở khu vực thành phố Thái Nguyên có thể đại diện cho lưới phân phối nói chung vì nó gồm nhiều khu vực có tính chất phụ tải đa dạng: phụ tải công nghiệp tập trung, phụ tải sinh hoạt và sản xuất nhỏ ở đô thị, phụ tải nông thôn
  • Luận văn thạc sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tường
  • Tác giả: Nghiêm Quang Khánh
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...en-phan-phoi-thanh-pho-thai-nguyen-60205.html
  https://drive.google.com/uc?id=19SRSBPcLoqwCTMVBqF8oXOJ2j7j1FdpY
   

Share This Page