Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Xây Dựng Theo Quy Hoạch Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Lạt

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Xây Dựng Theo Quy Hoạch Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
  Đà Lạt là một thành phố với lịch sử hình thành và phát triển gần 125 năm đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2014, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 704 ngày 12/5/2014. Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch luôn được Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thành ủy Đà Lạt và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết của thành phố và các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý xây dựng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Huế
  • Tác giả: Võ Ngọc Trình
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000152&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1bYqZLyUaA0XDmPXR0cOJcFE8dRsSVsjo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page