Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Nước Tưới Hệ Thống Thủy Lợi Ngàn Trươi

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 15, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Nước Tưới Hệ Thống Thủy Lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu
  Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - cẩm Trang thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh là nguồn cung cấp nước tưới cho 32.585ha lúa và hoa màu của bảy huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà và Thạch Hà đồng thời tạo nguồn cấp nước cho phát triển công nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho các huyện nói trên. Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - cẩm Trang là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù nơi đây đã có hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh với hàng trăm công trình lớn nhỏ phục vụ tưới cho nông nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Kim Cúc; PGS.TS. Trần Viết Ổn
  • Tác giả: Lê Thị Thảo
  • Số trang: 227
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2011
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/YEII24Q...set_number=000141&set_entry=001996&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page