Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Tại Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Khu Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Tại Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Khu Kinh Tế Tỉnh Quảng Bình
  Các Khu kinh tế và Công nghiệp là những điểm, vùng động lực góp phần đáng kể cho sự tái cơ cấu, phát triển công nghiệp nói riêng và toàn nên kinh tế nói chung; tạo nhiều việc làm mới; thúc đẩy chuyển giao công nghệ; thu hút một khối lượng lớn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế và quản lý chất thải, bảo vệ môi trường và góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển và giữ gìn an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới đất liền. Năm 2011, Việt Nam mới có 267 KCN, đóng góp khoảng 40% tổng vốn FDI, trên 30% giá trị xuất khẩu hàng năm và thu hút hơn 1,6 triệu lao động trực tiếp. Năm 2016, các KCN, KKT trên cả nước đã thu hút được 873 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 680 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 14,9 tỷ USD, chiếm khoảng 72% FDI chung.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý xây dựng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Đức Tiến
  • Tác giả: Trương Ngọc Anh
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000151&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1ACPqZexDyMWqMzcDFTc4yalxO490rTox
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page