Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Nước Của Hệ Thống Thủy Lợi Bắc Đuống Phục Vụ Đa Mục Tiêu

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Pháp Tiêu Nước Của Hệ Thống Thủy Lợi Bắc Đuống Phục Vụ Đa Mục Tiêu
  Hệ thống thủy lợi Băc Đuông năm sát cửa ngõ phía bắc của TP Hà Nội, có TP Bắc Ninh và Thị xã Từ Sơn đang trong quá trình phát triển thành đô thị hiện đại. Do vậy hệ thống này đã và đang chịu tác động rất mạnh của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nên yêu cầu tiêu nước rất cao. Quá trình đô thị hóa tăng nhanh, dân số tăng, nhiều khu công nghiệp mới được xây dựng. Sử dụng diện tích nông nghiệp có nhiều thay đổi, diện tích trồng lúa giảm, diện tích đồng trong đã được chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Mức đảm bảo tiêu cho khu công nghiệp và đô thị cần phải cao hơn phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Việt Hòa
  • Tác giả: Nguyễn Lương Bằng
  • Số trang: 151
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002167&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page