Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giải Quyết Phân Lớp Địa Hóa Môi Trường Biển Và Áo Dụng Vào Bài Toán Đánh Giá Địa Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by nhandang123, Aug 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giải Quyết Phân Lớp Địa Hóa Môi Trường Biển Và Áo Dụng Vào Bài Toán Đánh Giá Địa Hóa Môi Trường Biển Việt Nam
  Bài toán phân lớp trong địa hóa môi trường biển là bài toán xác định xem các dữ liệu đo các thông số từ trạm quan trắc sẽ nằm trong các mức nào theo qui định về môi trường. Đây hiện là một trong những vấn đề đang được quan tâm vì thông qua việc phân lớp địa hóa môi trường, ta có thể đưa ra các hướng xử lý nhanh cho vùng môi trường vừa được thực hiện công tác đo đạc, khảo sát. Cũng từ đó có thể đưa ra được các chiến lược nhằm khắc phục, hạn chế và bảo vệ các tác động do thiên nhiên hoặc con người gây ảnh hưởng đến môi trường biển. Dựa trên cơ sở những yêu cầu của bài toán, dựa trên các đặc trưng của dữ liệu mà luận văn chọn hai hướng tiếp cận sử dụng máy hỗ trợ vector (SVM) và Naive Bayes để giải quyết bài toán phân lớp địa hóa môi trường biển. Ý tưởng của hướng tiếp cận là biểu diễn mỗi số liệu trong mỗi kết quả đo là một vectơ đặc trưng. Sau đó được đưa vào bộ phân lớp SVM, Naive Bayes để xác định tính chất tương đồng và đưa ra kết luận. Nguồn dữ liệu sử dụng là các file dữ liệu về kết quả quan trắc môi trường biển thuộc các đơn vị có liên quan để xây dựng dữ liệu học cho mô hình đề xuất.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Sơn
  • Tác giả: Đoàn Thùy Linh
  • Số trang: 48
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1003150
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 7, 2017

Share This Page