Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giảm Thiểu Sóng Hài Lưới Điện Nhà Máy Thép Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện' started by nhandanglv123, Feb 7, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giảm Thiểu Sóng Hài Lưới Điện Nhà Máy Thép Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
  Có thể có nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng điện năng tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Ví dụ, các Công ty điện lực có thể định nghĩa chất lượng điện năng là độ tin cậy cung cấp điện và thể hiện bằng phần trăm độ tin cậy, chẳng hạn như 99,98%. Các nhà sản xuất thiết bị dùng điện có thể định nghĩa chất lượng điện năng là những đặc tính của nguồn cung cấp mà cho phép thiết bị làm việc một cách đúng đắn. Những đặc tính này có thể là rất khác nhau đối với các tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, sau cùng thì định nghĩa về chất lượng điện năng được đưa ra bởi chính ý kiến của khách hàng dùng điện. Định nghĩa này như sau: “Bất kỳ sự cố nào xảy ra trên hệ thống điện mà làm cho điện áp, dòng điện hoặc tần số bị sai lệch dẫn đến tải của khách hàng bị hỏng hoặc không vận hành”.
  • Luận văn thạc sĩ điện - điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Viết Cường
  • Tác giả: Phan Tiến Dũng
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=110439
  https://drive.google.com/uc?id=1q9Wtdx_zbyBZYo1niVN0ve1rnVpNq-1Z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page