Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Giao Tiếp Thời Gian Thực Trên Web Webrtc Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Web Chat Thời Gian

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Giao Tiếp Thời Gian Thực Trên Web Webrtc Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Web Chat Thời Gian Thực
  World Wide Web (WWW hay Web) là hệ thống được biết đến rộng rãi nhất được truy cập qua Internet. Hơn nữa, đối với đa số người sử dụng Internet, từ "Internet" là tương đương với Web. Đối với họ, Internet là những gì bạn truy cập được thông qua trình duyệt web. Hai yếu tố này liên kết với nhau hơn nữa tại vì sự phát triển các tính năng và dịch vụ web cung cấp có tác động đến các phần khác của hệ sinh thái Internet, ví dụ các hệ thống khác, các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và người sử dụng. Vì lý do đó, sự phát triển của web là một thành phần quan trọng trong sự phát triển của bản thân Internet. Ban đầu các trang web, cũng như các trình duyệt web - giao diện để truy cập web - chỉ có dạng văn bản đơn giản.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trương Ninh Thuận - TS. Trịnh Thanh Bình
  • Tác giả: Khúc Ngọc Hiệp
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1056790
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page