Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hàm Long Sơn Chí - Tác Giả Và Tác Phẩm

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by quanh.bv, Aug 4, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hàm Long Sơn Chí - Tác Giả Và Tác Phẩm
  Luận án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp văn bản học, phương pháp luận sử học, phương pháp nghiên cứu loại hình - so sánh, phương pháp nghiên cứu liên ngành theo quan điểm mở rộng hệ thống xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu.
  Luận án tập trung phân tích văn bản Hàm Long sơn chí và các văn bản Hán Nôm khác có liên quan là phạm vi nghiên cứu của luận án.
  Luận án góp phần làm sáng tỏ về con người, hành trạng của Điềm Tịnh cư sĩ Trần Viết Thọ và Như Như đạo nhân Nguyễn Phúc Hồng Vịnh, bổ sung cho những khiếm khuyết của các nghiên cứu trước đây liên quan đến hai tác giả này.
  • Luận án tiến sĩ văn học
  • Chuyên ngành hán nôm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí, PGS.TS. Lã Minh Hằng
  • Tác giả: Nguyễn Hà
  • Số trang: 156
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=19657

   
  Last edited by a moderator: Sep 28, 2019

Share This Page