Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hệ Sinh Ánh Xạ Đóng Và Ứng Dụng Trong Thể Hiện Ngữ Nghĩa Dữ Liệu

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Jun 13, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hệ Sinh Ánh Xạ Đóng Và Ứng Dụng Trong Thể Hiện Ngữ Nghĩa Dữ Liệu
  1) Phát biểu và chứng minh một điều kiện để họ con các AXĐ đóng với phép hợp thành.
  2) Chứng minh tính chất họ các tập phổ biến là một giàn giao. Từ đó, ứng dụng lý thuyết giàn giao để xác định tập phổ biến tối đại và giải bài toán ẩn tập mục nhạy cảm trong khai phá dữ liệu.
  3) Xây dựng thuật toán giản lược tập luật sinh của hệ sinh AXĐ về các dạng giản lược tự nhiên và giản lược không dư. Phát biểu và chứng minh sự tương quan giữa các tập cơ sở và tập phản cơ sở của các hệ sinh AXĐ.
  4) Phát biểu các bổ đề và định lý để biểu diễn phản cơ sở hệ sinh theo vế phải tối đại của tập luật sinh. Xây dựng thuật toán và chứng minh tính đúng của thuật toán khi thu gọn một hệ sinh về dạng hệ sinh cân bằng.
  • Luận án tiến sĩ Toán học,
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy, Hoàng Quang
  • Tác giả: Bùi Đức Minh
  • 117 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Công nghệ thông tin 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=19237

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page