Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hệ Thống Chỉ Tiêu Thống Kê Nhà Ở Xã Hội Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Aug 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-18_0-54-1.png
  Luận án đã đề xuất được Hệ thống chỉ tiêu thống kê về nhà ở xã hội (NOXH) bao gồm 03 (ba) nhóm chỉ tiêu thống kê: (1) nhóm các chỉ tiêu đầu vào về đầu tư phát triển NOXH, (2) nhóm các chỉ tiêu về thực hiện đầu tư để có NOXH, (3) nhóm các chỉ tiêu về kết quả đầu tư để có NOXH. Cho đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa có hệ thống chỉ tiêu thống kê riêng về NOXH và cũng chưa có nghiên cứu hoàn chỉnh nào để có thể tiến hành đề xuất xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về NOXH một cách toàn diện.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Bích
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Nga
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42213
  https://drive.google.com/file/d/1zb-gKnV3iDylOLS9LY6WVt1iFs3p03An
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page