Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hệ Thống Điều Khiển Phi Tuyến Bền Vững Cho Cần Trục Container Đặt Trên Phao Nổi

Discussion in 'Chuyên Ngành Khai Thác Bảo Trì Tàu Thủy' started by wh3171, Jan 10, 2020.

 1. wh3171

  wh3171 New Member

  [​IMG]
  1. Mục đích nghiên cứu của luận án
  Xây dựng các thuật toán điều khiển mới áp dụng cho hệ cần trục-tàu. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cải tiến và áp dụng vào thiết kế cần trục container nói chung cũng như cần trục container gắn trên tàu, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác cũng như an toàn trong quá trình vận hành cần trục container.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  - Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu cần trục container gắn trên tàu chịu tác động của sóng và gió.
  - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển phi tuyến bền vững cho cần trục container đặt trên phao nổi dựa trên mô hình động lực học hai chiều.
  • Luận văn thạc sĩ hàng hải
  • Chuyên ngành khai thác bảo trì tàu thủy
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Anh Tuấn, TS. Hoàng Mạnh Cường
  • Tác giả: Phạm Văn Triệu
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng Hải Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=34474
  https://drive.google.com/uc?id=1RSLDCFSh4IlhaC0g8O3fnHzlcFc3jmYK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 10, 2020

Share This Page