Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Doanh Nghiệp Trong Việc Nâng Cao Lợi Thế Cạnh Tranh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý' started by quanh.bv, May 31, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Doanh Nghiệp Trong Việc Nâng Cao Lợi Thế Cạnh Tranh Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Ở Việt Nam
  (1) Luận án đã làm rõ các khái niệm, tính chất và cấp độ phát triển hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp. Qua điều tra thực tế, luận án đã xác định được các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có hệ thống quản lý tri thức đạt cấp độ 2 là nhiều nhất (trên 6 mức từ 0 đến 5).
  (2) Luận án kiểm định được các yếu tố tác động tích cực đến hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, luận án áp dụng khung kiến trúc TOGAF để đề xuất được kiến trúc tổng thể hợp lý cho Hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
  (3) Kiểm định được tác động từ hệ thống quản lý tri thức đến lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Văn Tú, TS. Tôn Quốc Bình
  • Tác giả: Vũ Xuân Nam
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=31266
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page