Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hiện Trạng Chất Lượng Nước Sông Và Vùng Cửa Sông Cà Ty - Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by nhandanglv123, Mar 17, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hiện Trạng Chất Lượng Nước Sông Và Vùng Cửa Sông Cà Ty - Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý
  Thành phố Phan Thiết là đô thị loại II, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và công nghiệp - khai thác chế biến hải sản của tỉnh Bình Thuận. Sự phát triển về kinh tế và xã hội của thành phố như xây dựng cơ sở hạ tầng, gia tăng dân số, phát triển công nghiệp… đang làm cho chất lượng môi trường của thành phố bị xuống cấp về mọi mặt, đặc biệt là chất lượng môi trường nước. Do đó, việc đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước trong địa bàn thành phố phản ánh qua chất lượng nước sông và vùng cửa sông Cà Ty là vấn đề cấp thiết hiện nay. Qua phân tích chất lượng nước sông Cà Ty tại 5 vị trí (gồm triều cường và triều kiệt) theo thời gian và so sánh các chỉ số chất lượng nước với QCVN 08:2008/BTNMT cho thấy DO, TSS, PO4 3- , Cl- , hàm lượng dầu mỡ động thực vật và Coliform đều vượt quy chuẩn, trong đó PO4 3- , Clvà Coliform vượt quy chuẩn nhiều lần.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Nguyễn Trọng Cẩn
  • Tác giả: Hoàng Mỹ Phượng
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=96868
  https://drive.google.com/uc?id=1xjWmPUun9pRlfslxzCZjzihFFIR5UvsO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page